šk. rok 2018/2019
Absolventské práce 9. ročníků

V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
Absolventské práce 9. ročníků