Něco málo o absolventských pracích:

Jak nejlépe připravit žáky 9. ročníku na přechod  ze základní školy na střední školu?

Kromě teoretického i praktického vyučovaní se snažíme podporovat žáky v celoživotním vzděláváním.  Používání informačních a komunikačních technologii.

Každý student 9. ročníku si na začátku roku vylosuje ročníkovou práci, kterou zpracovává po celý rok. A v červnu všichni žáci svou vylosovanou ročníkovou práci předvedou, dostanou osvědčení i ohodnocení.

Absolventské práce za školní rok 2022/2023:

 

Soubory ke stažení: