Mikuláš

V pondělí 5.12.2022 zase po roce naši školu navštívil Mikuláš, čert a anděl. Ráno začali u nejmenších žáků z 1.ročníku. Žáci se zprvu báli, ale při pohledu na anděla je strach hned přešel. Mikuláš si zval žáky postupně a ti

Svátek slabikáře

V pátek 11.11.2022 se sešli žáci prvního ročníku ve velké tělocvičně. Přivítal je pan ředitel a paní zástupkyně. Po přivítání byly žáci rozděleni do skupin po deseti. Žáci měli za úkol splnit úkoly, až po splnění úkolů dostali klíče. Klíče