Školní pěvecký sbor 2.stupně

Pěvecký sbor druhého stupně jsme založili již v roce 2014 nápadem paní učitelky hudební výchovy. Nejprve byli schůzky pěveckého sboru jednou týdne ve středu a následně od roku 2018 se pěvecký sbor schází dvakrát týdně.


Zkoušky sboru:

Úterý: 13.45 – 14.45
Čtvrtek: 13.45 – 14.45

2.stupeň