V úterý 13.12.2022 se celá škola sešla ve velké tělocvičně. Zde už byl připraveno provizorní podium. Žáky přivítal pan ředitel uvedl na podium preventistu z dopravní policie. Pan preventista vysvětloval žákům a žákyním, jak se chovat na kole v provozu, co si mají vzít s sebou na kolo a co musí mít za výbavu cyklista, když vstupuje pozemní komunikaci. Další téma bylo, jak se chovat jako chodec, kam smí chodec vstupovat a kam ne. Poslední téma bylo reflexní prvky, jak je používat a jak je nosit. Následně se žáci rozešli do svých tříd, kde probíhal další program. Třídní učitelé rozdali žákům pracovní listy s úkoly. Následně si je všichni zkontrolovali.  

Vektorová grafika zdarma z Závodní silniční kolo

Dopravní výchova 1.-9.třída