Informace ke stravování pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2021/2022

 • Cena oběda pro žáky 1. – 4. tříd: 25,– Kč 
 • Výdej obědů pro žáky 1. – 3. tříd a školní družinu se provádí ve výdejně stravy 
 • Výdej obědů pro žáky 4. – 9. tříd je v jídelně hlavní budovy.
 • Placení: bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku.
 • Platbu je vždy nutné provést mezi 10. – 20. dnem v měsíci (na měsíc následující) a je nutné zadat variabilní symbol strávníka.
 • Platbu nelze provádět v hotovosti !!!

Platby stravného

Školní jídelna přechází od 1. 9. 2018 na nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů.
Při platbě stravy je NUTNÉ ZADAT VARIABILNÍ SYMBOL, který je možné zjistit nebo zkontrolovat u stravenkářky.
Strávníci školní jídelny si musí při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč).

Odhlašování a přihlašování

Při nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout první den oběd ve školní jídelně Chalupa od 12.00 do 13.30 hodin, ve školní jídelně  od 12.00 do 12.30 hodin, další dny podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 odhlásit. Pokud by rodiče chtěli odebírat obědy v době nemoci dítěte, cena 1 oběda se platí včetně nákladů, které činí 40,– Kč.

Odhlášky a přihlášky obědů se provádí 1 den předem do 13:00 hodin

 • Osobně
 • Telefonicky na číslech: (bude doplněno)
 • vedoucí školní jídelny (bude doplněno) (možnost zanechání vzkazu na záznamníku),
 • Na e-mailové adrese: (bude doplněno) ve tvaru:
 • – jméno a příjmení strávníka
 • – třída
 • – požadovaná doba odhlášení (např. 01.01. 2013 – 05.01. 2013)
 • přes internet:

Bližší informace Vám rády poskytnou pracovnice školní jídelny: