Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku:  1. 9. 2022- čtvrtek
Podzimní prázdniny:  26.10.- 27.10. 2022
Vánoční prázdniny:  23.12.2022 a  2. 1.2023. Vyučování začne v úterý 3. 1.2023.
Pololetní vysvědčení:  31. 1.2023
Pololetní prázdniny:  3. 2.2023
Jarní prázdniny:  13.3.-19.3.2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4 2023.
Vysvědčení: 30. 6.2023.
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2023 – 3. 9. 2023
Zahájení školního roku 2023/2023:  3.9.2023- pondělí

Plán pedagogických rad

Typ porady: Datum: Čas:
Porada: 1.9.2022 10:00
Porada: 20.9.2022 15:00
Provozní porada: 18.10.2022 15:30
Pedagogická rada: 22.11.2022 15:00
Pedagogická rada 1. pololetí: 24.1.2023 14:30
Provozní porada: 7.3.2023 15:00
Pedagogická rada: 11.4.2023 15:00
Porada: 16.5.2023 15:00
Pedagogická rada 2. pololetí: 26.6.2023 14:30
Porada: 30.6.2023 10:30

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

1. ročník : 1.9.2022 8:00-9:00
2. + 4. + 5. ročník: 20.9.2022 16:00-18:00
3. + 6. + 7. ročník: 20.9.2022 16:00-18:00
8. + 9. ročník: 20.9.2022 16:00-18:00
1. – 9. ročník: 29.11.2022 17:00-18:00
9. ročník: 24.1.2023 16:00-17:00
5.-7. ročník: 25.1.2023 16:00-17:00
1. – 9. ročník: 7.3.2023 17:00-18:00
1. – 9. ročník: 18.4.2023 16:00-17:00
1. – 9. ročník: 16.5.2023 16:00-17:00

Konzultační hodiny pro rodiče

Dle individuální domluvy.

Termíny zápisu do 1. tříd ZŠ

Zápis do 1. tříd:  bude doplněno!

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky (umělecké obory): bude doplněno!
Gymnázium se sport. přípravou:  bude doplněno!
Konzervatoř:  bude doplněno!
Školní přijímací zkoušky pro nematuritní obory:  bude doplněno!
Jednotné státní přijímací zkoušky:  bude doplněno!