Organizace školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022

Zahájení školního roku:  1. 9. 2021- středa
Podzimní prázdniny:  27. 10. 2021 – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny:  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Pololetní vysvědčení:  30. 1. 2022?
Pololetní prázdniny:  4. 1. 2022
Jarní prázdniny:  7.3. 2022 – 13.3. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2021
Vysvědčení: 30. 6. 2021- čtvrtek
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Zahájení školního roku 2022/2023:  1.9.2022- čtvrtek

Plán pedagogických rad

Pedagogická rada:
Pedagogická rada 1. čtvrtletí:
Pedagogická rada 1. pololetí:
Pedagogická rada 3. čtvrtletí:
Pedagogická rada 2. pololetí:

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

1. ročník :
2. + 4. + 5. ročník:
3. + 6. + 7. ročník:
8. + 9. ročník:
1. – 9. ročník:
1. – 9. ročník:
1. – 9. ročník:
1. – 9. ročník:

Konzultační hodiny pro rodiče

Dle individuální domluvy.

 

Termíny zápisu do 1. tříd ZŠ

Zápis do 1. tříd:  bude doplněno!

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky (umělecké obory): bude doplněno!
Gymnázium se sport.přípravou:  bude doplněno!
Konzervatoř:  bude doplněno!
Školní přijímací zkoušky pro nematuritní obory:  bude doplněno!
Jednotné státní přijímací zkoušky:  bude doplněno!