Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Naše školní družina má 7 oddělení s kapacitou 200 dětí. Oddělení nejstarších dětí je v hlavní budově. U školy je velká a dobře vybavená zahrada. V letošním roce jsme zainvestovali do zmodernizování tříd, vybavili je relaxačními sedačkami, nakoupili spoustu nových her…

V rámci rozšíření činnosti školní družiny nabízíme dětem rukodělný kroužek.

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem.

Děkujeme a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv vychovatelek školní družiny

Ke stažení

(bude doplněno)