Péče o děti se specifickými poruchami učení, logopedickými vadami a o děti integrované

Vyhledávání a diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s rizikem vzniku speciálních pedagogických potřeb

Pomoc při tvorbě plánu pedagické podpory (1. stupeň podpůrných opatření), konzultace IVP.


Kontakt:

Mgr. (doplníme)

e-mail:

Konzultační hodiny: dle domluvy
Termín je nutné předem dojednat telefonicky nebo na uvedené e-mailové adrese. Po předchozí dohodě je možné využít jakýkoli termín včetně konzultačních hodin.

Konzultační hodiny pro děti – o velkých přestávkách, případně dle domluvy kdykoliv jindy.

Další speciální pedagogové

Mgr. (doplníme)

Mgr. (doplníme)

Mgr. (doplníme)