Poradenské služby poskytované na naší škole

Standardní poradenské služby jsou na naší škole poskytovány jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům.

Výchovná poradkyně pro I. stupeň:

Mgr. (doplníme)
konzultační hodiny dle domluvy

Výchovná poradkyně pro II. stupeň:

Mgr. (doplníme)
konzultační hodiny dle domluvy