Metodika výuky zdokonalovacího a kondičního plavání

Obecný popis a smysl plavecké výuky

Cíle plavecké výuky

Plavecká výuka je rozdělena do těchto tematických okruhů

Veškeré činnosti v rámci výuky plavání jsou svým rozsahem a náročností voleny tak, aby odpovídaly věku a plavecké vyspělosti našich svěřenců.