Naše škola pořádá pro naše žáky mnoho akcí a výletů. Mezi výlety patří také zahraniční zájezdy do Velké Británie nebo do Rakouska s ubytování v hostitelských rodinách, díky tomu se žáci mohou lépe seznámí s anglickým jazykem. Podle toho co žák studuje za druhý cizí jazyk si může vybrat zda pojede do Londýna na týden učení v místních školách nebo do Vídně na týden učení v místních školách.

V tomto školním roce proto tradičně nabídneme žákům 6. – 9. ročníků možnost zúčastnit se zájezdu do Velké Británie a podle zájmu rozhodneme, zda se uskuteční.

Zájezdy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.