Omluvenka

Díky novému systému i-žáci se nepřítomnost žáků píše elektronicky. Z  důvodu toto, že nepřítomnost zapisuje vyučující, tak jako podklad bude sloužit tato omluvenka papírová. Kde se vytiskne a pak se odevzdá třídnímu vyučujícímu. Odkaz na omluvenku (PDF): Omluvenka zs_chalupa2