Od pondělí 4.1.2021 nastupuje do školy pouze 1. a 2. ročník, na prezenční výuku. Ostatní ročníky mají distanční výuku.

Organizace školy od 4.1.2021