V průběhu školního roku mohou žáci i rodiče řešit problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní po telefonické domluvě.

Na začátku listopadu dostanou žáci devátého ročníku od výchovné poradkyně Atlas školství i s pokyny, jak s tímto Atlasem pracovat.

Informace o SŠ a nabízených oborech jsou také dostupné na internetových stránkách www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz,www.nuov.cz,
v informačních centrech mládeže (ICM),na webu ministerstva školství www.msmt.cz.

V průběhu podzimu probíhají akce, kterými se škola snaží ulehčit rozhodování budoucích absolventů:
____ navštívili žáci devátých tříd Informační a poradenské centrum na Úřadu práce Brno – město k volbě povolání.

V _____ na naší škole proběhne Burza středních škol, kde mohou žáci a jejich rodiče získat podrobnější informace o možnostech studia na středních školách. Další informace lze získat
na Festivalu vzdělávání- Veletrh středních škol v Brně na BVV OD____.

20.11.2019 organizuje výchovná poradkyně pro žáky 9. tříd Den kariérového poradenství, v rámci kterého se budoucí absolventi zamyslí v rámci různých aktivit a her nad svým budoucím povoláním, nad svým dalším životem i směřováním.

Rodiče žáků 9.tříd 11.11.2019 obdrží od výchovné poradkyně další informace o postupu přijímacího řízení na střední školy.

Všem žákům doporučujeme navštěvovat dny otevřených dveří na středních školách. Právě zde se často rozhodnou. Vhodné je navštívit více škol pro porovnání. Datum zjistíte na webové stránce SŠ
nebo se obraťte na výchovného poradce. Dny otevřených dveří probíhají průběžně celý podzim.

Žáci, kteří se rozhodli pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, podávají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 30.11.2019, na ostatní školy se přihlášky podávají do__