PolyGram – podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v kraji“

Partnerská škola: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, příspěvková organizace

Projekt je určen pro žáky devátých ročníků.

Žáci naší školy v doprovodu svých pedagogických pracovníků navštíví SŠSE  a budou moci využívat prostory střední školy za účelem seznámení s technickými obory a polytechnikou, důraz bude kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat a samostatně vyrobit.

V laboratoři přírodovědných pokusů na SŠSE (sdílení odborné laboratoře) budou žáci pracovat s modely a zařízeními, jako opravdoví badatelé, kdy pomocí pokusů, ukázkových demonstrací objevují principy, podle kterých funguje příroda. Časová dotace 1,5 hodin/den 2x ročně.

V elektro dílně na SŠSE žáci získají základy z elektrotechniky z oblasti silnoproudu/slaboproudu. Seznámí se základními el. značkami budou zapojovat jednoduché obvody, navrhovat na PC a vyrobí desku plošných spojů, apod.. Časová dotace 2,5 hodin/den 2x ročně.

Projekt- PolyGram