Adresa, sídlo: 

IČO:

Kontakty:

Telefon:

ID datové schránky:

e-mail:

http://zschalupa2.9e.cz/

Zřizovatel:

Bankovní spojení:

Ředitel školy: Mgr.

Školní vzdělávací program: