Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny zájmové kroužky pro žáky naší školy. Kroužky budou probíhat v průběhu pracovního týdne po vyučování od října 2021 do května 2022.

Zájmové kroužky 

Keramický kroužek Mgr. (bude doplněno) středa 13.00 – 15.00 (lichý týden) 2. – 3. ročník
Keramický kroužek Mgr. čtvrtek 12.00 – 14.00 1. ročník
Keramický kroužek Mgr. čtvrtek 14.00 – 16.00 2. – 3. ročník
Keramický kroužek Mgr. středa 13.00 – 15.00 (sudý týden) 2. – 3. ročník
Keramický kroužek Mgr. úterý 12.00 – 14.00 1. ročník
Keramický kroužek Mgr. úterý 14.00 – 16.00 2. – 3. ročník
Pěvecký sbor 1.stupeň Mgr. středa 13.30 – 14.45 1. – 3. ročník

,

Zájmové kroužky 

Pěvecký sbor 2.stupeň pondělí 13.45 – 14.45 4. – 9. ročník
Žákovská rada středa 13.45 – 15.15 5. – 9. ročník
Redakční rada Mgr. (bude doplněno) středa 13.45 –15.15 5. – 9. ročník
Keramický kroužek Mgr. čtvrtek 13.00 – 14.30 4. – 5. ročník
Keramický kroužek Mgr. úterý 13.00 – 14.30 4. – 5. ročník
Německý jazyk Mgr. pondělí 13.50 – 14.35 6. ročník