Co chceme a kam směřujeme


Naše škola směřuje ke dravé škole. Chce nabídnout žákům moderní školu z 21. století. Svým pestrým životem školy chceme aby dění ve škole bylo přátelské, třeba poznání našeho regionu a tradic o které se škola pokouší.

Zaměření školy

Škola je zaměřena na:

  • Výuka anglického jazyka
  • Důraz na výuku výpočetní a komunikační techniku
  • Důraz na tělesnou výchovu
  • Širokou nabídku kroužků
  • Specializovaná práce s žáky s individuálními potřebami
  • Dění v našem městě a okolí školy
  • Zdravou a přátelskou atmosféru

Výchovné a vzdělávací strategie:

  • Bude doplněno